Huishoudelijk reglement

1. Het huishoudelijk reglement heeft de bedoeling om de goede gang van zaken binnen de club te garanderen. Het betreft hier om duidelijke afspraken.

 

2. Stiptheid: er wordt van renners, coaches, trainers en medewerkers een basisstiptheid verwacht.

  

3. Houding: we gaan respectvol met elkaar om in voor en tegenspoed. Men reageert of geeft zijn mening op een beleefde, correcte manier dit zowel tegen renners als trainers.

  

4. Afspraken: de renners dienen de clubtrainingen bij te wonen. Alle renners zijn verplicht tijdens wedstrijden en trainingen (clubtrainingen en/of persoonlijke trainingen) de sportkledij te dragen die hen door de club bij het begin van het seizoen is gegeven.


5. Materiaal: men staat in voor het onderhouden van het eigen materiaal. Het materiaal van clubgenoten en de club wordt met de nodige respect behandeld.

 

6. Hygiëne: Er wordt van de renners, coaches, trainers en medewerkers een goede basishygiëne verwacht.

  

7. Er wordt van elke renner verwacht aanwezig te zijn door festiviteiten georganiseerd door de club. Indien dit door omstandigheden niet kan dan verwittig je het secretariaat.

 

8. De renners dienen de veiligheidsvoorschriften te respecteren. Tijdens de clubtrainingen dienen de renners steeds een helm te dragen en de verkeersreglementen na te leven.

 

9. De renners dienen zorg te dragen voor het milieu. Tijdens trainingen en wedstrijden mogen de renners/ouders hun afval niet weggooien op de straat maar op de voorziene afvalbakken.

 

10. Fair Play: we blijven sportief ten opzichte van iedereen, in voor en tegenspoed. We houden de teamspirit hoog en respecteren elkaar.


11.De renners die zondigen tegen het anti-dopingreglement van WBV,KBWB of UCI zullen door de club met onmiddellijke ingang ontslagen worden.

 

12.Privacy: de gegevens die ons werden toevertrouwd, worden enkel doorgegeven aan de overkoepelende organisatie en worden in ieder geval enkel gebruikt voor het ledenbeheer van de club. In geen geval worden gegevens doorgegeven aan derden.. Leden kunnen af en toe mailtjes ontvangen met betrekking tot de werking van de club zodat leden op de hoogte zijn van activiteiten en belangrijks nieuw vanuit de club.

 

 13.Pesten:  er geld een nultolerantie voor pestgedrag.

 

Wij danken onze sponsors :

ESE, specialist in hernieuwbare energie, zoekt nog steeds naar personeel. Indien u wenst te solliciteren bij dit fantastisch team, kunt u dit doen door op deze link te klikken

 

logo-1
Contacteer ons